תרגום לאמהרית | תרגום מאמהרית

תרגום לאמהרית מבוצע ב Trans-That ע"י מתרגמים מנוסים דוברי אמהרית שפת אם.

תרגום מעברית לאמהרית

תרגום לאמהרית | תרגום מאמהריתלשפה האמהרית יש כללי תחביר ולשון השונים מכללי התחביר המוכרים בעולם המערבי.

השפה מורכבת מסימנים המציינים הברה. כל אות בשפה האמהרית מצינית הברה / עיצור ותנועה . הכתב נקרא כתב "געז" או "כתב אתיופי"  כתב "געז" משמש בשפות טיגראינית ואמהרית.

הניסיון הרב בתחום תרגום השפה האמהרית מאפשרים לכל לקוח לקבל תרגום איכותי.

תרגום לאמהרית

תרגום לאמהרית נדרש בכל מצב בו מתעורר הצורך לפנות לדוברי השפה האמהרית בישראל, בדר"כ נדרש תרגום מעברית לאמהרית.